Điều khoản dịch vụ

Trang http://www.cherokeeoklahoma.net là sản phẩm độc quyền thuộc sở hữu của Chúng tôi, khi bạn truy cập vào  có nghĩa rằng bạn đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ của Sàn thuê xe qua cherokeeoklahoma.net , bạn cũng phải tuân theo các điều khoản quy định dưới.

Liên kết website và dịch vụ.

Chúng tôi cung cấp các liên kết đến một số website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 nhằm đem đến sự thuận thiện cho quý khách trong quá trình sử dụng Cherokeeoklahoma.net . Những website và dịch vụ của bên thứ 3 được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập nên chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm của bên thứ 3 cung cấp. Mặt khác, bạn mặc nhiên đồng ý rằng, Cherokeeoklahoma.net  sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến việc quý khách sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có của bên thứ 3 cung cấp. Do đó, trước khi sử dụng dịch vụ của bên thứ 3, bạn nên tìm hiểu kỹ về nhà cung cấp đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung có trên trang Chevroletklahoma thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Chúng tôi và được bảo vệ theo luật bản quyền. Do vậy, khi quý khách sử dụng tài nguyên trên trang Chevroletklahoma web này phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:

  • Chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân và phi thương mại;
  • Các sao chép hoặc trích dẫn phải giữ nguyên dấu hiện bản quyền về sở hữu trí tuệ như thể hiện trong bản gốc;
  • Trang Chevrolet Klahoma không cho phép bất kỳ ai được nhân bản hay sở hữu khi chưa được phép bằng văn bản của Chúng tôi;
  • Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Cherokeeoklahoma.net vào bất cứ thời điểm nào. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp có liên quan đều được giải quyết trên cơ sở pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nàm và Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết.